Čechátka na Čechovce

Dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí . Ideální aktivitou je cvičení rodičů s dětmi.

Obsah lekcí

U starších dětí (nevyžadují přítomnost rodičů) je možno nechat děti během lekce na starost lektorce.

Cvičení je vhodné pro děti od 12 měsíců. Horní věková hranice zde není, je tedy možno přijít i s dětmi ve věku kolem pěti let. Mladší děti mohou přijít mezi Čechátka, ale všechny činnosti dělají více s pomocí doprovodu. 

Pátek  9:30 - 10:30 hod.

Cvičení vede Lenka Dvořáčková