Sebeobrana

 
Čechovka spolu se Školou bojových umění a sebeobrany Břeclav nabízí všem zájemcům od 15let (muži i ženy) soukromé lekce sebeobrany. 
Výuka je určena jak pro nováčky, tak pokročilé, případně strážníky městské policie. V rámci běžných lekcí, jsou zájemcům vštěpovány základní principy reálné obrany a techniky poúrazové první pomoci. Pro strážníky je k dispozici nácvik zadržovacích a poutacích technik jednorázovými pouty ESP. K dispozici je nepřeberné množství cvičebních pomůcek, jako jsou např. lapy, helmy, štíty, gumové nože, hole, meče, cvičné pepřové spreje, paralizery, teleskopické obušky apod.
Výuka probíhá pod vedením certifikovaného trenéra Českého svazu Wa-te jitsu dó a bojových umění České republiky Petra Čapky.
 
Bližší informace na tel. : 606 707 376