Masážní kalhoty Pneuven

                   

Mechanická lymfatická masáž přístrojem Pneuven je určená ke stimulaci a ke zlepšení chodu lymfatického systému. Při léčbě špatně fungujícího lymfatického systémuje možno kombinovat masáž mechanickou s masáží ruční.

Co je lymfatický systém?

Systém lymfatických cév ústících do lymfatických uzlin, kde se lymfa pročišťuje. Mezi funkce lymfatického systému patří odvod škodlivých látek, odvodu tuků a rozvod živin do krve.

Co způsobuje špatná funkce lymfatického systému?

Nejvážnějším projevem jsou otoky horních nebo dolních končetin - tzv. lymfedémy. Ty mohou vznikat následkem chirurgických zákroků nebo po náročných léčbách (např. ozařování), dále pak mohou být vrozené. 

Oblast použití přístroje Pneuven

Technické vlastnosti

PNEUVEN RELAX 4.14 PD je přístroj pracující na principu sekvenční tlakové masáže, určený pro regenerační a podpůrné účely u zdravých jedinců.

K přístroji se připojují návleky se 7-mi a 14-ti komorami na končetiny, 7-mi a 11-ti komorami na břicho a hýždě nebo kalhoty s 21 komorami, které přístroj řízeným způsobem cyklicky naplňuje vzduchem o stanoveném tlaku a vyprazdňuje.